top of page

Bizim Xidmətlə

Biz sizin ehtiyaclar üçün geniş çeşidli xidmət təklif edirik. 

Komandamızla görülən hər bir işə yüksək peşəkalıqla yanaşırıq.

Intreyer ev tikintisinin ən vacib hissəsidir

İnteryer evinizdə özünüzü rahat hiss etmək üçün fikir verilməli olan ən vacib elementlərdəndir. Bizim şirkət interyer dizaynı və mənzil dizaynı xidmətləri təklif edərək mənzillərin, ofislərin, kottejlərin dizayn layhələrini həyata keçirir və görüdüyü işlərə 5 il zəmanət verir.

Bizim müştərilərimizin rahatlığı üçün olan əsas məhsullarımızdan biri evlərin interyerlərinin açar təslim şəklində həyata keçirilməsidir. İnteryerin dizayn layihələndirilməsindən savayı biz sizi evlərin keyfiyyətli təmiri, bəzək materialları, mebel, işıq, pərdə, interyerin dekorativ elementləri ilə də təmin edə bilərik. Təmir-tamamlama işləri görərkən bizim şirkətin mütəxəssisləri ciddi şəkildə təsdiqlənmiş dizayn interyer, smeta və materiallarla təminata əməl edirlər. Bütün işlər iş normaları nəzərə alınmaqla, təhlükəsizlik texnikası və texnoloji intizamın tələbləri əsasında həyata keçirilir.

Eksteryer

Sizin imiciniz nüfuzunuzun bir hissəsidir. Evinizin ekteriyeri sizi əhatə edən mühitə daxili dünyanızın mesajıdır. Zamanla evler , qəsrlər tikilir ki, heç biri xatirələrdə qalmır. Zövqlə bəzədilmiş ev hər zaman yaddaşlarda bir iz buraxır və üzərindən illər keçsə belə diqqət cəlb edirlər, detalların müşahidə olunmasına və yadda saxlanılmasına səbəb olurlar. Bizim şirkətimizdə məs belə evlərin tikintisi ilə məşqul olur.
 

Eksteryerin dizaynı - bu, çox əməktutumlu prosesdir, bədii yanaşma və böyük peşəkarlıq tələb edir. Əməkdaşlarımız - hüdudsuz fantaziyalı dizayner və memarlar, eksteriyerin ən kiçik təfərrüatları diqqət etməklə sizi mütləq heyran edəcık orijinal layihələri ortaya qoymaqla etimadınızı dogrultmaq istiqamətində yorulmadan çalışmaq əzmindədirlər.

Layihələndirmə

Layihələndirmə ev tikintisinin ən vacib hissəsidir.

Şirkətimiz istənilən dizaynda və ölçülərdə villaların və fərdi evlərin tikintisini həyata keçirir. Tikinti prosesində bütün mövcud keyfiyyət standartlarına tam sürətdə riayət olumaqla, materalların keyfiyyət sertifikatlarından tutmuş tikinti işlərinin keyfiyyət ekspertizasına qədər bütün mərhələlər tam peşəkarlıqla və güvənlə aparılır. Şirkət tikinti işlərində ən yüksək keyfiyyətli inşaat materiallaından istifadə edir. 

Bütün tikinti işlərinə növündən asılı olaraq şirkət tərəfindən minimum 5 il tam zəmanət verilir.

Təmir və yenidən qurma

Şirkətimiz istənilən növ tikili obyektləri bir modeldən digər modelə, bir ölçüdən digər ölçüyə çevirə bilər. Həmçinin tikili obyektlərin mərtəbə sayını azalda və ya artıra bilərik. Eyni zamanda tikili obyeklərə mansard mərtəbələrinin, verandaların və balkonların artırılması işini də yüksək peşəkarlıqla həyata keçirə bilərik. Şirkətimiz bu işlər üçün lazım olan analoqu olmayan texnika və peşəkar heyyətə malikdir. Bizimlə işinizi güvənlə görə bilərsiniz.

LANDŞAFT DİZAYN

Landşaft layihələşdirilməsinin anlamı xüsusi tikinti çertyojlarını və sxemlərinin həyata keçirilməsi, dizayner şəkillərinin və eskizlərinin, aydınlaşdırıcı tövsiyyələrin məcmusu kimi ərazinin landşaft layihəsi adlandırlır. Əsl peşakar landşaft layihələndirilməsini bir bələdçi kimi müəyyənləşdirərək bütün kompleks landşaft tikinti işlərinin həyata keçirilməsində istifadə edir.
 

Ərazinin peşəkarcasına abadlıq və yaşıllaşdırma işlərinin yerinə yetirməyə landşaft layihəsi olmadan mümkün deyil. Əsasən də ərazinin mühəndis hazırlığı, avtomatlaşdırılmış suvarma, drenaj sistemi, yağıntı sularının kanalizasiya sistemi olmadan. Xüsusi biliklər və proqramlaşdırma olmadan lazımı materialın seçilməsi və onun düzgün istifadəsini hesablamaq çox çətindir.

bottom of page